Ochrana dat

Ochrana dat

1. Přehled údajů na první pohled

Obecná informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tento web. Osobní údaje jsou všechna data, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů pod tímto textem.

Sběr dat na tomto webu

Kdo je zodpovědný za sběr dat na tomto webu?

Zpracování dat na tomto webu provádí provozovatel webu. Jejich kontaktní údaje najdete v potisku této webové stránky.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány tím, že nám je sdělíte. To může být např. Jedná se například o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje se shromažďují automaticky nebo s vaším souhlasem, když navštívíte naši webovou stránku prostřednictvím našich IT systémů. Jedná se především o technická data (např. Internetový prohlížeč, operační systém nebo čas návštěvy stránky). Tato data se zaznamenávají automaticky, jakmile vstoupíte na tento web.

K čemu využíváme vaše data?

Část údajů se shromažďuje, aby se zajistilo správné poskytování webových stránek. K analýze chování uživatelů lze použít další údaje.

Jaká práva k vašim údajům máte?

Máte právo kdykoli zdarma získat informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo odstranění těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli pro budoucnost odvolat. Máte také právo požádat, aby za určitých okolností bylo zpracování vašich osobních údajů omezeno. Máte také právo podat stížnost u odpovědného orgánu dozoru.

Máte-li jakékoli další dotazy ohledně ochrany údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v potisku.

Nástroje pro analýzu a nástroje třetích stran
Při návštěvě tohoto webu lze statisticky vyhodnotit své chování při surfování. To se děje především u tzv. Analytických programů.

Podrobné informace o těchto programech analýzy jsou uvedeny v následujícím prohlášení o ochraně údajů.

2. Hostingové sítě a sítě pro doručování obsahu (CDN)
Externí hosting
Tento web hostuje externí poskytovatel služeb (hoster). Osobní údaje shromážděné na této webové stránce jsou uloženy na serverech hostitele. To může být v. A. jsou IP adresy, žádosti o kontakt, meta a komunikační data, smluvní údaje, kontaktní údaje, jména, přístup na web a další data, která jsou generována prostřednictvím webové stránky.

Hostitel slouží k plnění smlouvy s našimi potenciálními i stávajícími zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit.f GDPR).

Náš hostitel bude zpracovávat vaše data pouze v rozsahu nezbytném pro splnění jeho výkonnostních povinností a dodržování našich pokynů v souvislosti s těmito údaji.

Uzavření smlouvy na zpracování objednávek

S cílem zaručit zpracování v souladu s ochranou dat jsme uzavřeli smlouvu na zpracování objednávek s naším hostitelem.

3. Obecné informace a povinné informace
Soukromí
Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Při používání tohoto webu se shromažďují různé osobní údaje. Osobní údaje jsou data, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je využíváme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem.

Chtěli bychom zdůraznit, že přenos dat přes internet (např. Při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Není možné zcela chránit data před přístupem třetích stran.

Informace o odpovědném subjektu
Odpovědným orgánem pro zpracování dat na této webové stránce je:

Horská chata „Am Aschenkopf“

Aschenhofer cesta
98529 Suhl-Albrechts

Vlastník: Roman Tic
Telefon: 03681-80 43711

E-mail: bergbaudealbrechts (at) web (dot) de

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. Jména, e-mailové adresy atd.).

Zrušení vašeho souhlasu se zpracováním údajů
Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů provedená před zrušením zůstává zrušením nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a přímé reklamě (čl. 21 GDPR)
POKUD ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ JE ZAKÁZÁNO NA UMĚNÍ. 6 ABS. 1 LIT. NEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO V KDYKOLI ČASU OBJEKTOVAT ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO DŮVODY PRO VAŠE ZVLÁŠTNÍ SITUACI; TOTO JE TOTO ROZHODNUTÍ PRO PROFILOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ TÝCHTO USTANOVENÍ. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, KTERÝ JE ZAKÁZÁNO ZPRACOVÁNÍ, JE VYBAVEN Z TOHOTO PROHLÁŠENÍ O SOUKROMÍ. POKUD PŘEDLOŽÍTE, NEMÁME VÁŠ OSOBNÍ ÚDAJE MÉNĚ, POKUD NEPOSKYTUJEME POVINNÉ CHRÁNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ POSKYTUJE VÁŠ ZÁJEM, PRÁVA A ODMÍTNUTÍ IMPRESE. NÁVRH PODLE ČL. 21 ODST. 1 GDPR).

POKUD JE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁNY K PROVOZU PŘÍMÉ REKLAMY, MÁTE PRÁVO OBJEKTOVAT V ŽÁDNÉM ČASU ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČEL TAKÉTO REKLAMY; TOTO JE PLATNÉ PRO PROFILOVÁNÍ, V ROZSAHU TÝKAJÍCÍ SE TAKÉ PŘÍMÉ REKLAMY. POKUD SE OBJEKTUJETE, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NEPOUŽÍVEJÍ ŽELEZNĚ PRO ÚČEL PŘÍMÉ REKLAMY (POVINNOST PODLE ČL. 21 ODST. 2 GDPR).

Právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru
V případě porušení GDPR mají dotčené osoby právo podat stížnost orgánu dozoru, zejména v členském státě, kde mají obvyklé bydliště, na pracovišti nebo v místě údajného porušení. Právo podat stížnost se nedotýká jiných správních nebo soudních opravných prostředků.

Právo na přenositelnost dat
Máte právo na to, aby data, která zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, byla předána vám nebo třetí straně v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů jiné odpovědné osobě, dojde k tomu pouze v případě, že je to technicky proveditelné.

SSL nebo TLS šifrování
Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám zasíláte jako provozovatel webových stránek, používá tato stránka šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení můžete rozpoznat podle skutečnosti, že se řádek adresy v prohlížeči mění z „http: //“ na „https: //“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáte, nemohou číst třetí strany.

Informace, výmaz a opravy
V rámci příslušných právních ustanovení máte právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů, a pokud je to nutné, právo na opravu nebo vymazání těchto údajů. Máte-li jakékoli další dotazy týkající se osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v potisku.

Právo na omezení zpracování
Máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v potisku. Právo omezit zpracování existuje v následujících případech:

Pokud napadnete přesnost vašich osobních údajů uložených u nás, obvykle potřebujeme čas, abychom to zkontrolovali. Po celou dobu kontroly máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.
Pokud se zpracování vašich osobních údajů stalo / stane nezákonně, můžete místo vymazání požádat o omezení zpracování údajů.
Pokud již nepotřebujeme vaše osobní údaje, ale potřebujete je k uplatnění, obhajobě nebo uplatnění právních nároků, máte právo požádat, aby zpracování vašich osobních údajů bylo namísto vymazání omezeno.
Pokud jste podali námitku v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR, je nutné zvážit vás a naše zájmy. Pokud není jasné, jejichž zájmy převažují nad právy, máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.
Pokud jste omezili zpracování vašich osobních údajů, lze tato data – kromě jejich uložení – získat pouze s vaším souhlasem nebo uplatňovat, uplatňovat nebo bránit právní nároky nebo chránit práva jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropská unie nebo členský stát.

4. Sběr dat na této webové stránce
Soubory cookie
Naše webové stránky používají tzv. „Cookies“. Cookies jsou malé textové soubory a nepoškozují vaše zařízení. Jsou buď dočasně uloženy v zařízení po dobu trvání relace (relační soubory cookie), nebo trvale (trvalé soubory cookie). Soubory cookie relace jsou automaticky smazány na konci vaší návštěvy. Trvalé soubory cookie zůstanou na vašem zařízení, dokud je sami neodstraníte nebo dokud je webový prohlížeč automaticky neodstraní.

V některých případech mohou být soubory cookie třetích stran také uloženy na vašem zařízení, když vstoupíte na naše stránky (soubory cookie třetích stran). Umožňují nám nebo vám používat určité služby společnosti třetích stran (např. Soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Cookies mají různé funkce. Četné soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nefungovaly (např. Funkce nákupního košíku nebo zobrazení videa). Jiné soubory cookie se používají k vyhodnocení chování uživatelů nebo k zobrazení reklamy.

Cookies, které jsou vyžadovány k provádění procesu elektronické komunikace (nezbytné cookies) nebo k poskytování určitých funkcí, které požadujete (funkční cookies, např. Pro funkci nákupního košíku) nebo k optimalizaci webových stránek (např. Cookies pro měření návštěvnosti webu) na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR ušetřeno, pokud není specifikován jiný právní základ. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud byl požadován souhlas s ukládáním cookies, probíhá ukládání příslušných cookies výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR); souhlas lze kdykoli odvolat.

Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás informovali o nastavení cookies a povolili cookies pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání cookies pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání cookies při zavření prohlížeče. Pokud jsou cookies deaktivovány, může být funkce tohoto webu omezena.

Pokud jsou soubory cookie třetích stran používány nebo pro účely analýzy, budeme vás o tom informovat samostatně v souvislosti s tímto prohlášením o ochraně údajů a v případě potřeby požádáme o souhlas.

5. Pluginy a nástroje
OPENSTREETMAP
Používáme mapovou službu od OpenStreetMap (OSM). Poskytovatelem je Open Street Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Velká Británie.

Pokud navštívíte web, na kterém je integrován OpenStreetMap, A. Vaše IP adresa a další informace o vašem chování na tomto webu budou předány OSMF. Za tímto účelem může OpenStreetMap ukládat cookies do vašeho prohlížeče. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webu. Ukládání cookies můžete zabránit nastavením příslušného softwaru prohlížeče; Rádi bychom však zdůraznili, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky.

Vaše poloha může být také zaznamenána, pokud tak učiníte v nastavení zařízení – např. B. na vašem mobilním telefonu – schválili. Poskytovatel této stránky nemá žádný vliv na tento přenos dat. Podrobnosti najdete v prohlášení o ochraně dat OpenStreetMap na následujícím odkazu: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.

OpenStreetMap se používá v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadné nalezení míst, která jsme na webu uvedli. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl požadován odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním cookies), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Zdroj: https://www.e-recht24.de